'

Priroda je knjiga koju trebate čitati i ispravno shvatiti

EKOLOŠKI KUTAK
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Ned, 20.11.2022
0

Eko škole su međunarodni program kojim se mladi podstiču na aktivno uključivanje u brigu o svom okruženju. Međunarodni program Eko škole u Srbiji promovišu Ambasadori održivog razvoja a požarevačka OŠ “Sveti Sava” je jedina škola u gradu, koja je uključena u program Eko škole u Srbiji.


 


OŠ “Sveti Sava” u Požarevcu je već šest godina Eko škola i sve aktivnosti vezane su za ekologiju i za obeležavanje ekoloških datuma.

Kako kaže Danica Garalejić, nastavnik geografije koja je koordinator Eko škole, u ovoj ustanovi i ove godine nastavlja obeležavanje Eko datuma kako bi podstakli đake da budu odgovorni prema svojoj okolini.

“Nastavljamo obeležavanje važnih datuma i izdvoji ćemo samo neke ekološke datume kao što je Svetski dan zaštite voda, Svetski dan šuma a  veliku pažnju posvećujemo Dan sadnji, kada obavezno u našem školskom dvorištu zasadimo po neko drvo. U ovoj školskoj godini naša glavna tema biće ustvari štednja energije. Škole je napravila plan uštede energije, sa đacima smo razgovarali i na koji način možemo da štedimo energiju a to bi se prvo odnosilo na to da možemo što više da koristimo prirodno svetlo da što manje znači koristimo električnu energiju”, ističe Danica

 

Važno je, dodaje, da se ne sme zaboraviti plan razvrstavanja otpada i plan reciklaže.

“Moram naglasiti da učenici vrlo malo znaju o tome šta je to životna sredina, da znaju vrlo malo način na koji način mogu da čitaš ti te svoju životnu sredinu, kako i na koji način da čuvaju svoje okruženje da čuvaju prirodu u kome živimo a i takođe da čuvaju sredinu gde boravimo, radimo i obavljamo svakodnevne aktivnosti”.


 


U OŠ “Sveti Sava” razvija se jedan humani odnos prema ekologiji, prema prirodi ali i životnoj sredini i estetskom uređenju.  

“Shvatili smo da je to ustvari naš osnovni program ekološke zaštite životne sredine. Da

podstičemo decu i učenike na razmišljanje o problemu i zaštiti i unapređenju životne sredine. Takođe, nesumnjivo je od velikog značaja razvijanje pravilnog odnosa prema radnoj sredini podsticanje učenika na uređenje učionica a narodno i školskog dvorišta.