'

Dinić: Požarevac rešava brojne ekološke probleme, ali rešavanje brojnih problema veoma je kompleksan i dugotrajan proces

EKOLOŠKI KUTAK
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Pon, 24.10.2022
0

Požarevac pokušava da reši brojne ekološke probleme donošenjem planskih dokumenata i konkretnim projektima koji vode poboljšanju stanja. Kako je rekao Bojan Dinić, član Gradskog veća Požarevca zadužen za resor zaštite životne sredine, Grad Požarevac veoma odgovorno pristupa rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine, kao neke od ključnih stvari, a za koje može da se kaže da su višegodišnji, pa čak i višedecenijski, jesu rešavanje problema gradske deponije i proširenje obima iznošenja smeća, rešavanje problema zagađenja otpadnim vodama i smanjenje zagađenja vazduha pre svega u zimskom periodu putem individualnih ložišta.


 

 

Po pitanju svih gore navedenih problema preduzimamo konkretne i ozbiljne korake, aktivno radimo na njihovom rešavanju, ali mora se uzeti u obzir da je rešavanje svega toga veoma kompleksan i dugotrajan proces, kaže Dinić.


“Kada se radi o zagađenju otpadnim vodama potpisan je trojni sporazum gde su potpisnici Grad Požarevac, JKP "Vodovod i Kanalizacija" i KFV, a koji se tiče izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji Brežanskog kanala, paralelno sa tim radi se i na proširenju kanalizacione mreže kao i rekonstrukciji postojeće, sve to naravno u skladu sa finansijskim mogućnostima.


Kako kaže, u vezi problema sa deponijom poznato je da je grad već započeo proces izrade projekta regionalne deponije, jer postojeća deponija nema dovoljno kapaciteta da primi otpad iz seoskih naselja pa to prouzrokuje stvaranje divljih deponija.


“Ono što je u planu za naredni period jeste da se nakon rešavanja problema regionalne deponije uspostavi sistem iznošenja smeća sa čitave teritorije Grada, što uz sam Požarevac i Kostolac podrazumeva i sva seoska naselja. Kao što sam već naveo, rešavanje ovoga je dugotrajan proces, ali je izdefinisan jasnim koracima i sa jasnim ciljem”.


 


Smanjenje broja individualnih ložišta i proširenja toplifikacione mreže u najvećoj meri je uslovljeno potrebom za izgradnjom prepumpne stanice, a čija cena je u ovom trenutku prevelika za budžet Grada, ali se i po tom pitanju aktivno radi na pronalaženju drugih izvora finansiranja.

Međutim, Grad je i u ovoj godini izdvojio značajna sredstva za proširenje toplifikacione mreže u MZ Sopot.

 

Budžetski fond za zaštitu životne sredine u ovoj godini iznosio je ukupno oko 250.000.000 dinara.“Imali smo veliki broj projekata na razmatranju čija je ukupna cifra mnogo premašivala budžet koji smo imali, pa je iz tog razloga morala da se vrši selekcija, za šta mogu slobodno da kažem da nam predstavlja problem jer je većina projekata dobra. U ovoj godini finansirali smo projekat Izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije primarne i sekundarne kanalizacione mreže na teritoriji Grada Požarevca za koji je apliciralo JKP “Vodovod i kanalizacija”, nabavka dva auto smećara i jednog mini smećara za JKP Komunalne službe, kao i projekat redovnog čišćenja i održavanja kišne kanalizacije, slivnika, slivničkih rešetki, taložnica i crpnih stanica na teritoriji Požarevca i Kostolca".


Zatim, tu je i izvođenje sanacionih radova i čišćenje regulacionog korita reke Stara Mlava 7 faza, redovno održavanje i čišćenje rečnog kanala Stara Mlava u cilju normalnog funkcionisanja kanala, što predstavlja projekat održavanja prethodno sprovedenih sanacionih radova u ranijim fazama na pomenutoj lokaciji, izvođenje sanacionih i radova investicionog održavanja na postojećoj kanalizacionoj mreži u cilju efikasnog upravljanja otpadnim vodama na teritoriji Grada Požarevca, za koje je korisnik sredstava Gradska uprava Grada Požarevca i izgradnja distributivne mreže toplifikacije u ulici Vojske Jugoslavije i toplopredajne stanice u ulici Vojske Jugoslavije, za koje je korisnik sredstava JP Toplifikacija”, ističe Dinić.

Tekst je objavljen u okviru projekta "Ekološki kutak". Projekat sufinansira grad Požarevac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

Vaši komentari
Ostavite komentar