'

Nastavljena izgradnja novog kapacitetg EPS-a u Kostolcu - Radovi na bloku B3 dobro napreduju

DRUŠTVO
Autor: HIT
Izvor: Energija Kostolac
Čet, 30.06.2022
0

Očekuje se da do kraja godine bude završeno više od 90 odsto montažnih radova, dok su građevinski radovi najvećim delom završeni .Na gradilištu EPS-ovog termobloka „Kostolac B3“ svakodnevno oko 600 kineskih radnika i više od 100 radnika iz Srbije intenzivno radi na završetku ovog projekta.
– Broj radnika na lokaciji će rasti i očekuje se da će krajem jula biti angažovano maksimalnih 1.100 radnika. Cela ova godina posvećena je pre svega montažnim radovima na svim sistemima, a posebno na sistemu 50, odnosno glavnom pogonskom objektu elektrane – rekao je Željko Lazović, projekt-menadžer.
Od bitnijih poslova na gradilištu se izvode montažni radovi na kotlu, kondenzatoru, hlađenju u okviru mašinske sale, u toku su pripremni radovi na montaži turbine, blok-transformatora i završni radovi na sistemima hemijske pripreme vode (HPV) i rashladne vode.
Očekuje se da do kraja godine bude završeno više od 90 odsto montažnih radova, dok su građevinski radovi najvećim delom završeni. O obimu tog posla govore podaci da je izrađeno više od 2.500 šipova, ugrađeno više od 90.000 kubnih metara betona i ugrađeno više od 30.000 tona čelične konstrukcije na čitavom objektu.