'

Uslovi korišćenja

Korišćenjem ili pristupanjem portalu hitradio.rs prihvatate poštovanje Uslova korišćenja ovog portala. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge hitradio.rs. Korišćenjem bilo kog dela portala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

hitradio.rs zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

hitradio.rs portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice. Neovlašceno korišcenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (hitradio.rs, partneri, korisnici...) je zabranjeno.

hitradio.rs sadržaje objavljuje u dobroj nameri, kao i linkove na spoljne web stranice izvan vlastitog portala i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala, kao ni za sadržaje kreirane od strane posetilaca.

hitradio.rs se obavezuje da privatne podatke korisnika neće davati na uvid trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika, ili u slučaju teškog kršenja Uslova korišcenja ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Korisnicima hitradio.rs je zabranjeno:

- objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
- objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišcenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
- lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
- postavljanje komentara koji sadrže uvrede, pretnje, psovke, pornografiju, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, izražavanje nacionalne netrpeljivosti, nazivanje pripadnika drugih nacionalnosti pogrdnim imenima
- svi oblici nacionalne, rasne, verske, seksualne, rodne i bilo kakve druge mržnje i/ili netolerancije
- upotreba korisničkih imena koja su vulgarna, uvredljiva ili su usmerena protiv neke osobe ili grupe

Korisnički komentari ili bilo koji drugi sadržaj kreiran od strane korisnika hitradio.rs, a koji sadrži bilo koju od gore navedenih zabranjenih stvari, neće biti objavljeni, odnosno bice uklonjen bez dodatnih obrazloženja korisniku, kao i korisnicki komentari koji sadrže bilo kakve linkove ka drugim sajtovima.