'

Predsednik Skupštine grada Požarevca Ničić, glasao u 9 sati