'

Arheološka istraživanja Zavičajnog muzeja "Homolje" Žagubica

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: zagubiva.org.rs
Sub, 12.08.2017
0

Na teritoriji opštine Žagubica, u okviru Zavičajnog muzeja „Homolje“ , u toku je niz aktivnosti na aktiviranju postojećih i otkrivanju novih arheoloških nalazišta, čije bi stavljanje u funkciju – sa naučnog i turističkog aspekta uticalo na kompletno pozicioniranje ove destinacije. Istraživanja se sprovode sa istorijskog i arheološkog stanovišta, a sve pod patronatom Narodnog muzeja iz Požarevca.


Prema rečim direktora Narodnog muzeja u Požarevcu, kao i profesora istorije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i arhitekata, ovo područje je bogato istorijskim i arheološkim nalazištima, od kojih se može izdvojiti ''Pčelinji krš'' u naselju Laznica - nalazište izuzetno značajno sa naučnog stanovišta. Ozbiljna turistička ponuda koja bi zatim uključila sve što područje sadrži, prezentovano na adekvatan način, za ozbiljne turiste - treba da bude okosnica daljih koraka razvoja turizma i prilika za dalji razvoj ovog kraja.

Sa stanovišta marketinga u turizmu, prisutnost velikog broja atrakcija na geografski malom prostoru, kakav su i arheološka nalazišta, uz očuvani biodiverzitet, nezagađenost, etno motive, sa posebnim akcentom na prirodne, a ne izgrađene atrakcie, najbolji je, neprocenjivi i veoma redak resurs za kvalitetno pozicioniranje  jedne destinacije. A upravo svim tim se opština Žagubica, koja se teritorijalno poklapa sa područjem Homolja, može pohvaliti.

Vaši komentari
Ostavite komentar