'

Požarevački parlament u utorak

LOKALNE VESTI
Autor: Hit 3
Izvor: Hit radio, GU Požarevac
Pet, 17.02.2017
0

Predsednik Skupštine grada Požarevca Bojan Ilić zakazao je sedmo zasedanje lokalnog parlamenta za narednu nedelju.


Sedma sednica Skupštine grada Požarevca održaće se u utorak, 21. februara sa početkom u 10 sati.

Kao najznačajnije tačke iz dnevnog reda izdvajamo Predlog programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu kao i Predlog Zaključka o donošenju Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2017-2021. godine. Ovaj program bi trebalo da pruži odgovore na pitanja o planu razvoja sporta i klubova sa teritorije grada, kao i odnose između profesionalnog, školskog i rekreativnog sporta.

Pred odbornicima će se u utorak još naći i Predlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca. Deo sednice sadrži i raspravu o Predlozima rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada ustanova o Fondacije za 2017. godinu, čiji je osnivač Grad Požarevac koje je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca i to: Istorijskog arhiva Požarevac, Turističke organizacija Grada Požarevca, KSC Požarevac, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, Centra za socijalni rad Požarevac, Narodnog muzeja Požarevac, Centra za kulturu Požarevac, Gradskog ženskog hora „Barili“ Požarevac i Fondacija Milenin Dom - Galerija Milena Pavlović Barili Požarevac.

Od interesantnih tačaka ovog zasedanja još izdvajamo i Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnih komunalnih preduzeća i Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije zavešnog računa budžeta grada Požarevca za 2016. godinu, koje je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca.

Vaši komentari
Ostavite komentar