'

Udruženje “Društvo Rom Kostolac” nastavlja sa realizacijom projekta “Obrazovanjem do jednakosti”

OKRUG
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Sre, 15.02.2017
0

Udruženje “Društvo Rom Kostolac” nastavlja sa realizacijom projekta “Obrazovanjem do jednakosti” koji je finansijski podržan od strane “Centra za interaktivnu pedagogiju” iz Beograda, u okviru “Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja” i realizuje se do marta 2017. godine. Projektom je obezbeđen školski pribor za oko 50 mališana koji pohađaju PPP u okviru predškolske ustanove “Majski Cvet” u Kostolcu koji će biti uručen krajem meseca.


Projekat nastaje kao pokušaj odgovora na mnogobrojna pitanja koja se nameću, i koja međusobno, jedni drugima, postavlјaju pripadnici romske zajednice, pripadnici većinske populacije, institucije koje imaju nadležnosti u obrazovanju, lokalne samouprave, civilni sektor: “Jesu li sva deca romske nacionalnosti uklјučena u obrazovni sistem? Zbog čega dolazi do velike stope osipanja i odustajanja od obaveznog obrazovanja? Zašto su postignuća romskih učenika u velikoj meri niža od školskih postignuća ostalih učenika? Postoji li diskriminacija u obrazovanju? Da li Romi, i na koji način učestvuju u procesu obrazovanja?”

Kako se navodi u saopstenju  Udruženja “Društvo Rom Kostolac" problemi i prepreke sa kojima se romska deca i njihovi roditelјi u Kostolcu suočavaju su brojni, od nedostatka osnovnih sredstava za život i neadekvatnih stambenih uslova, preko nedostatka udžbenika i pribora za školu, nedovolјnog poznavanja srpskog jezika, nedostatka podrške u pomoći u učenju kod kuće, pa do diskriminacije, kako od strane drugih učenika, tako i od strane pojedinih nastavnika. Roditelјi su i sami uglavnom slabog obrazovanja, često i nepismeni, i zbog nedostatka stručnih kvalifikacija nisu konkurentni na tržištu rada, a stereotipi i predrasude koje većinsko stanovništvo ima prema Romima, dodatno onemogućava emancipaciju i integraciju ovih osoba u društvo.

Udruženje „Društvo ROM Kostolac“ je, u saradnji sa pedagoškim asistentom, od 2011. godine počelo sa prikuplјanjem podataka i praćenjem efekata jednake dostupnosti kvalitetnog obrazovanja za Rome u Kostolcu, kao i praćenjem obuhvata dece i mladih predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, njihovom napredovanju, osipanju i odustajanju od školovanja. Velikim delom, usled ovakvog zalaganja, kao i zbog finansiranja kampanja upisa romske dece u PPP, osnovne i srednje škole, od strane GO Kostolac i Grada Požarevca, obuhvat romske dece ovim nivoima obrazovanja se itekako povećao.

Po rečima Bajrama Morine, predsednika Udruženja „Društvo ROM Kostolac“ u okviru ovog projekta pored ostalih aktivnosti, najveći fokus će staviti na jačanju saradnje između svih relevantnih institucija koje donekle imaju ulogu i odgovornost u obrazovanju dece koja potiču iz socijalno ugroženih I marginalizovanih kategorija stanovništva.

Kako kaže, u tom cilju je u decembru održan okrugli sto na temu “Dostupnost usluga iz oblasti socijalne zaštite Romima” i dodaje da još jedan od prioriteta je i formiranje tela na lokalnom nivou koje će pratiti i unapređivati uslove u obrazovanju ove dece. Cilj je takođe i povećanje uključenosti roditelja dece romske nacionalnosti u organe donošenja odluka u obrazovnim institucijama.

Vaši komentari
Ostavite komentar