'

Najavljeno suzbijanje komaraca u Požarevcu

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: informativna sluzba grada
Pon, 8.07.2024
0

Grad Požarevac obaveštava da će se 10. jula, od 19 do 23 časova, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, izvesti suzbijanje komaraca na teritoriji grada Požarevca.
Tretman će se izvesti uređajima sa zemlje, preparatom na bazi deltametrina. Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela.

Takođe, obaveštavaju da će 11. jula u periodu od 10 do 15 časova, biti izvedeno suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca.

Tretman će se izvesti na vodenim recipijentima (kanali i bare) na teritoriji grada. Kao larvicid koristiće se preparat na bazi diflubenzurona i Bacillus thuringiensis, u dozi koja nije opasna za ljude, pčele i ostali životinjski i biljni svet.

Vaši komentari
Ostavite komentar