'

Sednica Skupštne u ponedeljak

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Sre, 15.03.2023
0

Dvadeset četvrta sednica Skupštine Grada Požarevca zakazana je za 20. mart, sa početkom u 10 sati. Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca.

 


-Po usvajanju Zapisnika sa dvadeset treće sednice Skupštine Grada Požarevca, za ovu sednicu predlažen sledeći dnevni red:

-Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Požarevca za 2022. Godinu.

-Predlog odluke za vansudskoj deobi-razvrgnuću suvlasničke zajednice na kp.br. 1013/1, 1013/27, 1013/28, 1013/29 K.O. Kostolac Grad.

-Predlog odluke o vansudskoj deobi-razvrgnuću suvlasničke zajednice na kp. br. 770/1, 770/2 i 771 K.O. Bratinac.

-Predlog odluke o otuđenju zemljišta na katastarskoj parceli broj 104/2 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima.

-Predlog odluke o otuđenju zemljišta na katastarskoj parceli broj 104/3 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima.

-Predlog odluke o davanju na upravljanje i održavanje Trenažnog centra „VELIBOR VASOVIĆ“ u Požarevcu, Javnoj ustanovi „Sportski centar Požarevac“ u Požarevcu.

-Predlog odluke o davanju na upravljanje i održavanje Atletskog stadiona „PROFESOR JOVO BUDIMIR“ u Požarevcu, Javnoj ustanovi „Sportski centar Požarevac“ u Požarevcu.

-Predlog odluke o izmenama Odluke o brisanju zabeležbe postojanja zabrane otuđenja ili opterećenja nepokretnosti.

-Predlog odluke o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost.

-Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca.

-Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima.

-Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima.

-Predlog zaključka kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2023. Godinu.

-Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada i razvoja i finansijske planove ustanova i fondacije za 2023. godinu čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

 

- Centra za socijalni rad Požarevac

- Istorijskog arhiva Požarevac

- Centra za kulturu Požarevac

- Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac

- Ustanove Gradski ženski hor „Barili“ Požarevac

- Narodnog muzeja Požarevac

- Javne ustanove „Sportski centar Požarevac“

- Turističke organizacije Grada Požarevca

- Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović – Barili

- Apotekarske ustanove Požarevac

 

-Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i trećih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za četvrti kvartal 2022. godine, br. 08-023-5/2023 od 08.02.2023. godine.

-Predlog odluke o poveravanju šuma. 

-Predlog odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Požarevca.

-Predlog odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje Grada Požarevca, opštine Petrovca na Mlavi, opštine Veliko Gradište, opštine Kučevo, opštine Žagubice, opštine Malo Crniće i opštine Golubac.

-Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

 

Vaši komentari
Ostavite komentar
Kursna lista - 21.03.2023