'

Dan borbe protiv nasilja nad ženama

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio, womenngo.org.rs
Pet, 25.11.2022
0

U celom svetu, 25. novembra, obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” u kojoj učestvuje više od 100 država sveta i preko 1700 organizacija.


 


Šesnaest dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je godišnja međunarodna kampanja koja počinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Dana ljudskih prava.

Pokrenule su ga aktivistkinje na inauguracijskom Women’s Global Leadership Institutu 1991. godine, a nastavlja da ga koordinira Centar za žensko globalno liderstvo.

Nasilje nad ženama koje čine njihovi aktuelni ili bivši, bračni ili vanbračni partneri predstavlja najučestaliji vid nasilja u porodici i karakteriše se trajnošću, širokom rasprostranjenošću, prisustvom tradicionalnih mehanizama okrivljavanja žrtve, prisustvom društvenih stereotipa koji zamagljuju pravu sliku ove pojave i odgovornost kako učinioca tako i institucija.

Najveći broj žena zbog straha nikada ne prijavi ovakav problem, razlog tome je svakako neadekvatan sistem zaštite jer izostaje nadzor nad primenom zaštitnih mera, sudski postupci traju predugo što obeshrabruje žrtve da traže pomoć, kaznena politika je nedovoljno oštra i uglavnom se završava novčanim kaznama, a postoji i nepoverenje u nadležne institucije.

 

Kampanja "16 dana" obuhvata četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

1. decembar - Svetski dan borbe protiv AIDS-a

3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetima

6. decembar - Godišnjica Montrealskog masakra

10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava

 

Vaši komentari
Ostavite komentar