'

Analiza varijanti za proizvodnju toplotne energije u TE-KO „Kostolac“ - Pronaći optimalno rešenje

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Energija Kostolac
Sre, 21.09.2022
0

Koja god varijanta da bude izabrana od predloženih pet, obezbediće stabilnu proizvodnju električne energije, kao i toplotnu energiju za grejanje Kostolca, Požarevca i okolnih naselja. 


 


Raspisan je tender za analizu varijantnih rešenja grejanja Požarevca i Kostolca i oklonih naselja u svetlu rešavanja budućnosti blokova A1 i A2 u TE „Kostolac A“. Bilo koja varijanta da se prihvati, a koja će u tehnoekonomskom i poslovnom smislu biti najbolja za JP EPS, obezbediće kontinuitet u snabdevanju toplotnom energijom za grejanje Kostolca i Požarevca.


Željko Ilić, v.d. direktora Direkcije za proizvodnju električne energije u ogranku TE-KO „Kostolac“, objašnjava da je analiza potrebna kako bi se pronašla najbolja ekološka rešenja za smanjenja korišćenja lignita u proizvodnji električne i toplotne energije.


− Blokovi A1 i A2 u TE „Kostolac A“, snage od 100 MW i 210 MW, kao gorivo koriste lignit sa površinskog kopa Drmno. Blok A1 pušten je u pogon 1968. godine, a rekonstruisan je 2007, a blok A2 počeo je da radi 1980. godine. Oba bloka su tehnološki prilagođena za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije. Pored proizvodnje električne energije, blokovi A1 i A2 proizvode i toplotnu energiju za daljinsko grejanje gradova Kostolca i Požarevca, a blok A1 i pomoćnu paru za start bloka A2 i blokova B1 i B2 u TE „Kostolac B“ kada su ovi blokovi isključeni s mreže. Blokovi u TE „Kostolac A“ redovno se održavaju u okviru planskih godišnjih remonta i imaju pouzdan rad na svojim nominalnim parametrima – kaže Ilić.

 

On ističe da je jedan od imperativa u poslovanju JP EPS dekarbonizacija elektroenergetskog sektora.


– Proizvodnju električne energije treba uskladiti s ciljevima Republike Srbije, koji će biti definisani u strateškim dokumentima Strategija energetike Republike Srbije i Nacionalni energetsko klimatski plan – NEKP, koji su u završnoj fazi izrade − napominje Ilić.


− U njima se predviđa da treba planirati smanjenje emisija CO 2 u sektoru proizvodnje električne energije i usklađivanje sa ciljevima EU. Ti ciljevi i nova strategija EPS-a okvirno će definisati obim i dinamiku smanjenja korišćenja lignita u proizvodnji

električne i toplotne energije, što može dovesti do odluke o gašenju blokova A1 i A2 u termoelektrani „Kostolac A“. Ovo je posebno važno sa stanovišta proizvodnje toplotne energije za grejanje gradova Kostolac i Požarevac, jer u tom slučaju moramo obezbediti kontinuitet u snabdevanju toplotnom energijom za grejanje ovih gradova.

Odluka neće biti doneta bez analiza i sagledavanja svih mogućih varijanti, posebno jer se radi o važnim kapacitetima za grejanje gradova Požarevac i Kostolac, ali i tehnološkom kapacitetu koji proizvodi podsticajnu paru za kretanje drugih blokova.


− Zato je raspisana nabavka koja će utvrditi varijante projektnih rešenja i daće odgovore koja će varijanta u ogranku TE-KO „Kostolac“ tehnoekonomski i poslovno biti najbolja za JP EPS. U ovom trenutku ne možemo dati odgovore na cenu realizacije bilo koje varijante i na troškove proizvodnje i distribucije toplotne energije u TE-KO „Kostolac“. Naglašavam da koja god varijanta bude

izabrana od predloženih pet, biće obezbeđen kontinuitet u snabdevanju toplotnom energijom i tehnološkom parom za start blokova u TE-KO „Kostolac“. Kada dobijemo tehnoekonomsku analizu, u razmatranje varijantnih predloga biće uključene, zajedno sa JP EPS, i uprave grada Požarevca i Kostolca, kao i drugi činioci lokalne javnosti sa aspekta korisnika centralnog daljinskog grejanja − rekao je Ilić.

 

Imperativ – stabilna proizvodnja

 

Ilić je podsetio da se Srbija, kao i najveći broj zemalja u Evropi i svetu, sada nalazi u složenoj energetskoj situaciji zbog događaja u Ukrajini, koja uslovljava da se energetski sektori u svim zemljama pre svega bave obezbeđenjem potrebnog nivoa proizvodnje i sigurnošću snabdevanja električne energije.


− To ukazuje da i rad blokova u TE „Kostolac A“ moramo da podredimo toj situaciji. Naš imperativ je da obezbedimo stabilnu proizvodnju električne i toplotne energije − rekao je Ilić.

Vaši komentari
Ostavite komentar