'

Na jučerašnjoj Skupštini grada usvojen prvi rebalans

LOKALNE VESTI
Autor: HIT
Izvor: Grad Požarevac
Uto, 28.06.2022
0

Na jučerašnjoj sednici Skupštine grada Požarevca odbornici su usvojili predlog prve izmene programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za tekuću 2022. godinu.


Odbornici Skupštine grada Požarevca usvojili su prvi rebalans tako da budžet sada iznosi 5.257.691.356 dinara.
Na dnevnom redu je bio i predlog prve izmene programa korišćenja Budžetskih sredstava fonda za zaštitu životne sredine.

Odbornici su usvojili da se iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Toplifikaciji u Požarevcu odobreno je blizu 75 miliona dinara za opremanje toplopredajne stanice u Vojske Jugoslavije 114 na Sopotu, kao i za izgradnju distributivne mreže i 120 priključaka na ovoj lokaciji. Za opremanje toplopredajne stanice predviđeno je blizu 10 miliona dinara, a njena procenjena toplotna snaga trebalo bi da bude 2.500 kW.
Okvirna vrednost distributivne mreže i priključaka je oko 65 miliona dinara. Obuhvatiće ulice Miloša Pocerca 10-58 i 9-21, Ilije Birčanina 17-45 i 42-66, Senjanin Ive 37-43 i Vojske Jugoslavije 76-130 u Požarevcu. JKP „Vodovod i kanalizacija“ takođe je predložilo dva projekta. Prvi projekat je izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne kanalizacione mreže, a drugi izvođenje sanacionih i radova investicionog održavanja na postojećoj kanalizacionoj mreži u cilju efikasnog upravljanja otpadnim vodama. Ukupan iznos sredstava za oba projekta iznosi 21 milion dinara.

Rebalansom JKP “Vodovod i kanalizacija“ za 2022. godinu biće uključena i sredstva od 30 miliona dinara za izgradnju četiri duboka bunara na izvorištima Meminac i Ključ.
Sa dodatnih 30 miliona dinara, namera je da se izgrade još tri bunara na Memincu i jedan na Ključu, na dubini od 130 metara.
Očekuje se da se tako dobije još 64 l/s vode, odnosno ukupno 110 l/s zahvatom iz 7 bunara na dva izvorišta. Izgradnjom dubokih bunara znatno će se poboljšati kvalitet vode za piće u Požarevcu, navodi se u obrazloženju ovog projekta koji je predstavljen kao dugoročno rešenje za vodosnabdevanje u gradu.
Ukupna vrednost projekta je 60 miliona dinara, s tim što će iz budžeta taj novac biti raspodeljen za 2022. i 2023. godinu, po 30 miliona.

Odbornici su usvojili odluku o ponovnom otvaranju škole u Nabrđu kao i o dodatnim subvencijama za Javno preduzeće Ljubičevo.
Vaši komentari
Ostavite komentar