'

Sistem menadžmenta u ogranku „TE-KO Kostolac“ - Spremni za eksterne provere

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: „Energija Kostolac“
Pet, 26.11.2021
0

Interna provera je bila prilika da se uspostavljene procedure detaljno i kritički preispitaju. Od 6. do 8. oktobra u ogranku „TE-KO Kostolac“ urađena je interna provera Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS). Politika kvaliteta je prikladna strateškom usmerenju ogranka i dostupna zaposlenima radi primene. Područje provere bila je proizvodnja električne energije, toplotne energije i uglja u granicama koje su određene lokacijski i prema procesima.