'

Javni radovi – zaštita životne sredine

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: kostolac.rs
Uto, 23.11.2021
0

Na teritoriji Gradske opštine Kostolac ovogodišnji javni radovi otpočeli su 1. septembra, a završetak istih planiran je do kraja tekuće godine.

 


Na pomenutim radovima, preko Nacionalne službe za zapošljavanje, a na inicijativu Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac, angažovano je šest lica koja imaju prvi i drugi nivo kvalifikacije, od kojih su tri lica zadužena za poslove košenja, a tri lica za poslove sakupljanja smeća.

Sredstva za ove radnike izdvojena su iz budžeta Grada  Požarevca, a za potrebe sprovođenja projekta javnih radova pod nazivom „Uređenje gradskih i seoskih zelenih površina u cilju zaštite životne sredine na teritoriji Gradske opštine Kostolac“. 

Za period od dva i po meseca, koliko već traju javni radovi, radilo se po unapred predviđenom planu i programu, kako u gradu Kostolcu, tako i u pripadajućim selima: Petki, Klenovniku, Ostrovu i Selu Kostolcu. Redovno se izvodilo košenje zelenih površina, orezivanje grana, sečenje trulih stabala, okopavanje mladih sadnica, kao i sakupljanje lišća i ostalog otpada po zelenim površinama, izduvavanje i čišćenje sportskih terena.

Takođe, radnici angažovani preko javnih radova, uklanjali su otpad sa manjih divljih deponija na području cele opštine, te isti transportovali na gradsku deponiju.

U narednom periodu radovi će biti nastavljeni u istom kontinuitetu po predviđenom planu na osnovu projekta, a sve u cilju zaštite životne sredine.

Gradska opština Kostolac već godinama unazad sprovodi javne radove kao meru aktivne politike zapošljavanja koja ima za cilj radno angažovanje prvenstveno teže zapošljivih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa, navodi se na sajtu http://kostolac.rs.  

Vaši komentari
Ostavite komentar