'

Sednica Skupštine u petak

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Pon, 13.09.2021
0

Deveta sednica Skupštine Grada Požarevca zakazana je za petak, 17. septembar, sa početkom u 10 časova.

 


Sednica će se održati u Centru za kulturu Požarevac, u Velikoj Sali. Po usvajanju Zapisnika sa osme sednice  Skupštine Grada Požarevca, održane 29. Juna, godine za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red:

 

1. Predlozi odluka o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta i to:

- 1) Predlog odluke o otuđenju zemljišta na katastarskoj parceli broj 286/2 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima, koji je predložilo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-125/2021-1 od 30. avgusta 2021. godine),

- 2) Predlog odluke o otuđenju zemljišta na katastarskoj parceli broj 1348/4 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima, koji je predložilo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2021-1 od 10. septembra 2021. godine),

- 3) Predlog odluke o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta na katastarskim parcelama broj 1052/8 i 1052/10 obe u K.O. Kostolac - grad iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima, koji je predložilo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2021-2 od 10. septembra 2021. godine),

- 4) Predlog odluke o otuđenju građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli br. 6780/53 K.O. Požarevac, iz javne svojine Grada Požarevca u postupku javnog nadmetanja, po tržišnim uslovima, koji je predložilo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2021-3 od 10. septembra 2021. godine),

- 5) Predlog odluke o otuđenju građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli br. 6780/55 K.O. Požarevac, iz javne svojine Grada Požarevca u postupku javnog nadmetanja, po tržišnim uslovima, koji je predložilo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2021-4 od 10. septembra 2021. godine) i

- 6) Predlog odluke o otuđenju građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli br. 6780/58 K.O. Požarevac, iz javne svojine Grada Požarevca u postupku javnog nadmetanja, po tržišnim uslovima, koji je predložilo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-133/2021-5 od 10. septembra 2021. godine),

 

2. Predlog odluke o brisanju zabeležbe postojanja zabrane otuđenja ili opterećenja nepokretnosti, koji je predložilo Gradsko veće Grada Požarevca.

 

3. Predlog odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju energetskih svojstava stambenih objekata.


4. Predlog izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar-jun 2021. godine.

 

5. Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2021. godine.

 

6. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Požarevac za 2020. godinu, i to:

- 1) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac

- 2) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac

- 3) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac

- 4) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac

- 5) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac


7. Predlog rešenja o utvrđivanju cene toplotne energije za kupce priključene na sistem daljinskog grejanja – grejna sezona 2021/2022

8. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornih odbora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac o raspodeli dobiti i pokriću gubitka ostvarenih u 2020. godini, i to:

- 1) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac

- 2) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac

- 3) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac

- 4) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac

- 5) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac


9. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata:


Vaši komentari
Ostavite komentar