'

Grad raspisao konkurs za medije

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: pozarevac.rs
Uto, 19.01.2021
0

Grad Požarevac je danas, 19. januara raspisao konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2021. godini.

 

Odlukom Gradskog veća Grada Požarevca,  sredstva u iznosu od 5.130.000,00 dinara, opredeljena su za konkurs / javni poziv  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijski, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca  u 2021. godini .

Na konkursu / javnom pozivu može učestvovati:

Izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre, a realizuje programske sadržaje u štampanim medijima, radiu, ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji Grada Požarevca, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana na teritoriji Grada Požarevca, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.

pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja kao i audio i audio/video produkcije koji imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa), a realizuje programske sadržaje u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji Grada Požarevca, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana na teritoriji Grada Požarevca, uključujući i internet stranice, upisane u registar medija.

Pravo učešća  na konkursu / javnom pozivu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz  Budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta Grada Požarevca i drugih javnih prihoda.

Učesnik konkursa / javnog poziva može konkurisati samo sa jednim projektom. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 800.000,00 dinara.

  • Konkurs / javni poziv se objavljuje u nedeljnom listu „Reč naroda“ i na internet stranici Grada Požarevca.
  • Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od nana objavljivanja Konkursa u nedeljnom listu „Reč naroda“.
  • Prijave koje stignu van propisanog roka neće biti razmatrane.
  • Konkursni materijal se ne vraća.
  • Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija broj: 42, ili na telefon broj: 064/89-18-275, Dejan Krstić.

Detaljnije o samom konkursu pročitajte na sajtu grada Požarevca, OVDE.

Vaši komentari
Ostavite komentar