'

Vojska vežba 28. i 29. oktobra

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: informativna sluzba grada
Pon, 19.10.2020
0

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnimsredstvima na poligonu „Mogila“. Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 28., i 29. oktobrea u vremenu od 7 do 18 časova, na prostoru poligona „ Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124 – Gradsko brdo.


Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.

Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima.

U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena i predstavljaju stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.

Obaveštava se stanovništvo da u navedenom periodu ne boravi u označenom prostoru i da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje neeskplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava, jer je to opasno po život.

Pri nailasku na neeksplodirana MES svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili Komandu CO Kov u Požarevcu. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem neeksplodiranih MES i njihovih delova.

Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu.

Vaši komentari
Ostavite komentar