'

Počela žetva konoplje u Braničevskom okrugu

OKRUG
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Sre, 9.09.2020
0

Poslednje dve godine je pocelo gajenje industrijske konoplje kako u celoj Srbiji , tako i u našem okrugu. Biljka konoplje se može iskoristiti cela, ali se u Srbiji za sada koriste samo cvet, zrno i vlakna iz stabla. Ipak, gajenje ove biljke mora se uskladiti sa Pravilnikom o uslovima za gajenje konoplje. Tako da je do sada skinuto 50% posejanih površina. Očekujemo da će se za narednih nedelju dana žetva biti završena, rekao je Aleksandar Stojanović dipl.inž.poljoprivrede, savetodavac u PSSS Požarevac.


Preporučena minimalna površina za gajenje konoplje je 0,5 ha. Prinos konoplje je različit, u zavisnosti da li je ona sejana za cvet, za zrno ili stabljiku.

Kako kaže Stojanović, u prinos zrna bude 300-1000kg/ha, suvog cveta 200-1000kg/ha, a stabljike 8-10t/ha. Naravnoako se gaji za cvet, prinos zrna je manji i obrnuto. Cela biljka konoplje može da se iskoristi, i šteta je što u Srbiji do sada nismo imali mašine za preradu stabljke. Ima pojedinačnih slučajeva, da će u budućnosti to biti sve interesantnija sirovina, pa se i interesovanje povećava za izgradnju mašina za preradu.

Ekonomska isplativost gajenja konoplje je pitanje na koje je nezahvalno i teško dati odgovor. Opšta računica može da je tri puta isplativija nego kukuruz. Pogrešna je priča o milionskoj zaradi po hektaru, jer u Srbiji nemamo sorte koje su pogodne za pravljenje CBD ulja visoke koncentracije, niti imamo pravno regulisanu ovu vrstu proizvodnje.

Pravilnik o uslovima za gajenje konoplje u našoj zemlji objavljen je u „Službenom glasniku“ 24. jula 2013. godine. Od tada, ovaj pravilnik predstavlja jedinu zakonsku regulativu kojom se uređuje gajenje konoplje u Srbiji. Ovim pravilnikom regulisano je koja se sorta konoplje u Srbiji može gajiti, koje uslove mora ispunjavati pravno i fizičko lice kako bi moglo da započne gajenje industrijske konoplje, ali i koji su troškovi, način i rok izdavanja dozvole za gajenje kanabisa. Naime, u Srbiji je dozvoljeno gajenje samo sorte konoplje koje pripadaju vrsti konoplje (Cannabis sativa L) i čiji je sadržaj supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola manji od 0,3%.

Konoplja se može gajiti isključivo radi proizvodnje vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa. Za setvu konoplje mora se koristiti seme koje je proizvedeno, dorađeno, upakovano i deklarisano u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme.

Dozvolu za gajenje konoplje u Srbiji može dobiti samo lice koje je upisano u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva.
Zahtevi su veliki, ali ima i mnogo izazova, kao što je proširenje sortne liste, jer je sada dozvoljena setva samo dve sorte. Takođe je potrebna edukacija poljoprivrednih proizvođača, zatim kupovina adekvatne mehanizacije, i zakonska regulativa koja je uvek prepreka ili faktor gušenja neke proizvodnje.

Vaši komentari
Ostavite komentar