'

Da li je Ramska tvrđava jedno od lepših mesta u Srbiji?

TURIZAM
Autor: Hit2
Izvor: HIT Turist
Pet, 7.08.2020
0

Na 21. kilometru uzvodno od Velikog Gradišta, na brdu iznad samog Dunava nalazi se tvrđava Ram. U XII veku bila je to važna strategijska pozicija oko koje su se borile Ugarska i Vizantija.

 

Ramska tvrđava podignuta je na ostacima antičkih i vizantijskih temelja, a sagradio je turski sultan Bajazit II. Danas vidljivi otvori za topove na kulama pokazuju da je Ram bio artiljerijsko utvrđenje na Dunavu. Ima snažnu branič-kulu i još četiri manje koje ojačavaju zidine. Postoji više legendi o samom nazivu tvrđave koje se vezuju za osnivače Rima, braću Romula i Rema, ili utvrđenje “Ihram“.

Tvrđava Ram nalazi se na desnoj obali Dunava u istoimenom selu. U izvorima se prvi put spominje 1128. godine, kada su u njegovoj blizini Vizantijci pobedili Mađare.

 

Osnova utvđenja je pravougaona, sa pet kula. Kule su raspoređene u uglovima, tri na istočnom i dve na zapadnom bedemu. Glavna kula smeštena je u jugozapadnom uglu i kroz nju se ulazilo u tvrđavu – Donžon kula.

Oko tvrđave nalazio se nizak bedem i široki suvi rov. Pored kule, u jugoistočnom uglu bedema nalazio se most pomoću koga se prelazio rov i ulazilo u prostor skrivenog puta između glavnog i spoljašnjeg niskog bedema. Ispod tvrđave, u steni, nalazi se uklesana rimska tabla.

Ram je bio opremljen za dejstva odbrambenom artiljerijom, o čemu svedoče posebno građeni topovski otvori. U neposrednoj blizini je i jedan od očuvanih karavansaraja, a nešto niže naziru se i temelji turskog amama.

 

U obnovu Ramske tvrđave Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) uložila je više od 200 miliona dinara, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 32 miliona dinara, Ministarstvo kulture i informisanja 5,3 miliona dinara i lokanlna samouprava više od pet miliona dinara.

Utvrđenje je podigla turska vojska 1483. godine, za vreme vladavine sultana Bajazita Drugog (1430-1512).

Radovi su se izvodili se u nekoliko faza, na površini od oko 1.500 kvadrata, od kojih 850 zauzima tvrđava sa pet kula. Obnova je obuhvatila rekonstrukciju i konzervaciju same tvrđave, hamama i karavan-saraja, jedinog sačuvanog na području Srbije.


Kada je reč o ulaznicama, cena za pojedinačne posete je 300 dinara, dok je za grupne posete 200 dinara po osobi. Radno vreme Ramske tvrđave je od 10h do 21h, a ture sa vodičem su na svakih sat vremena zaključno sa turom koja počinje u 17 sati.

 


 

Vaši komentari
Ostavite komentar