'

Poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u ovoj godini

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Informativna sluzba grada
Pet, 15.05.2020
0

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.