'

Veliko priznanje za Gradsku upravu Grada Požarevca

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: informativna sluzba grada
Sre, 18.03.2020
0

Gradska uprava Grada Požarevca danas (sreda, 18.03.2020. godine) je dobila od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sredstva u iznosu od 2.600.000. dinara. Ova sredstva su dodeljena kao nagrada za „Najbolju gradsku upravu u 2019. godini“.


Ova nagrada je dodeljena kao primer dobre prakse pod nazivom „Odgovorno upravljanje javnom svojinom Grada Požarevca“, za oblast odgovornost i vladavina prava.  Grad Požarevac odazvao se javnom pozivu ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji je bio objavljen početkom ove godine.

Aleksandar Simonović, načelnik Gradske uprave Grada Požarevca prilikom današnjeg potpisivanja ugovora nije krio zadovoljstvo činjenicom da su iz nadležnog ministarstva prepoznali rad i zalaganje lokalne samouprave na podizanju standarda i kvaliteta iz pomenute oblasti.

– Po donošenju zakonskih i podzakonskih propisa nadležno odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca u proteklom periodu prikupilo  je celokupnu dokumentaciju za 16.000 nepokretnosti koji su predmet javne svojine Grada Požarevca, od kojih su za 14.500 nepokretnosti podneti zahtevi i izvršen upis prava javne svojine Grada Požarevca u javne knjige grada. Ovde je reč o poslovnim prostorijama, stanovima, građevinskom zemljištu… – rekao je Simonović i posebno apostrofirao šta su koristi od pomenutog upisa:

– Time se stvaraju preduslovi za aktivno raspolaganje stvarima u javnoj svojini Grada Požarevca, čime se omogućava da različite grupe zainteresovanih ostvare odgovarajuća prava. Ovo je pogotovu značajano za korišćenja stanova od strane lica koja su u stanju socijalnih potreba i licima iz ranjivih grupa.

Dodatan benefit po rečima Simonovića je taj da su svi prikupljeni podaci o nepokretnostima koji su predmet javne svojine dostupni  zainteresovanim građanima:

– Prikupljeni podaci uneti su u katastar nepokretnosti, tako da na njihovom portalu (e – katastar nepokretnosti) mogu da se dobiju sve informacije o predmetnoj nepokretnosti kao i postojanju drugih informacija.

Dobijena sredstva biće utrošena za finansiranje aktivnosti koje bi dovele do potpune realizacije prikupljanja podataka i upisa nepokretnosti koje su u javnoj svojini Grada Požarevca.

Vaši komentari
Ostavite komentar