'

Uređenje Čačalice i Tulbe

LOKALNE VESTI
Autor: Hit3
Izvor: Hit radio
Sre, 11.09.2019
0

Grad Požarevac je raspisao javnu nabavku za izradu projekta "Zamena, revitalizacija i formiranje novih planskih drvoreda u gradu Požarevcu".Pomenuta javna nabavka odnosi se na tri lokacije i to Spomen park Čačalica, park šumu Tulba -Tabana kao i ulice Bosanka i Šumadijska.
Program razvoja i osnove gazdovanja spomen-parka Čačalica, ima procenjenu vrednost 2,5 miliona dinara bez PDV-a.
Cilj izrade ove partije je da  se  obezbede  dugoročne  smernice  za  očuvanje  spomen  obeležja  sa predlogom  uređenja  i  unapređenja  celokupnog  kompleksa,  sa obogaćivanjem  sadržajima  primerenim  funkciji  ovog  memorijalnog prostora, očuva bogatstvo flore i faune,
kao i da  stvore uslovi za rekreativne i edukativne sadržaje.
Program razvoja sa projektom revitalizacije park-šume Tulba-Tabana, je procenjene procenjeni vrednosti 2 miliona dinara, bez PDV-a.
U severoistočnom delu grada Požarevca  od pružnog prelaza ul. Bože Dimitrijevića , između ulica Miloša Obilića i Jugovićeve pa sve do ul.Vase Čarapića proteže se kompleks Tulba-Tabana za koji je donet Plan detaljne regulacije.Veći deo ovog kompleksa Planom je definisan kao park-šuma sa raznim sportsko-rekreativnim sadržajima. U jugo-istočnom delu nalaze se kulturno-istorijski sadržaji i to „Etno park“ i „Požarevački mir“, sa severne strane, restoran i Dom učenika2.
Cilj izrade ovog projekta je da se devastiran prostor predviđen za park-šumu, uredi i privede nameni. Takođe, đelja naručioca je da se prostor obogati raznim rekreativnim sadržajima, urede česma i tri izvora sa prilaznim stazama i parternim uređenjem i da se kompleks ogradi.

Vaši komentari
Ostavite komentar