'

Radovi u Sinđelićevoj ulici

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Sre, 12.06.2019
0

Radovi na rekonstrukciji dela daljinskog sistema u Sinđelićevoj ulici su sinhronizovani sa završetkom grejne sezone, rečeno je u saopštenju JP Topifikacija Požarevac.Pripremni radovi na sečenju asfalta i obeležavanju postojećih podzemnih instalacija su započeli 12. aprila. Sa iskopom i otvaranjem postojećeg betonskog kanala se nastavilo sve do kraja grejne sezone 2018/2019. zaključno sa 21. aprilom  tekuće godine. Doprema predizolovanih cevi na gradilište je počela 14. aprila a pražnjenje cevovoda u Sinđelićevoj ulici je završeno 22. aprila u popodnevnim satima i od tog momenta su otpočeli radovi na demontaži termičke izolacije (staklena vuna u merkur pletivu) i čeličnih cevi sa odvozom u magcin JPT.Nakon demontaže postojećeg čeličnog cevovoda krenulo se sa demontažom i vađenjem betonskih kanala sa razbijanjem betonskih čvrstih tačaka i revizionih komora duž trase od ulice Ivo Lola Ribar do Nemanjine ulice. Sa montažom novog predizolovanog cevovoda se otpočelo 6.maja. Paralelno sa ovim radovima se odvija iskop i demontaža priključnih cevovoda. Tokom maja meseca bilo je mnogo kišnih dana i obilnih padavina tako da su radovi u više navrata prekidani zbog čišćenja kanala i ponovnih iskopa. Bilo je i nekoliko dana zastoja za uskršnje i prvomajske praznike.

Do 3.juna završena je kompletna montaža prvog dela cevovoda od ulice Ivo Lola Ribar do početka parkinga iza robne kuće. Od 5.juna počela radiografska kontrola zavarenih spojeva na ovom delu cevovoda i završena je 7. Izveštaji su pozitivni što omogućava nastavak radova na pripremi za hidrauličko ispitivanje ovog dela cevovoda.  Od 10. juna će se puniti vodom ovaj deo cevovoda, drugi deo cevovoda, od parkinga do Nemanjine ulice, je izveden do „male” benzinske pumpe gde se radovi mogu izvoditi samo uz pojačani nadzor od stranej NIS-Srbija zbog opasnosti od eksplozije. Prilikokm istakanja goriva na benzinskoj pumpi se radovi moraju obustaviti.Od 10. juna se krenulo sa radiografskim kontrolisanjem zavarenih spojeva na drugom delu cevovoda što će biti završeno do srede 12. jula, do tada će se izvoditi i radovi oko „male” benzinske pumpe sa planom završetka do 17. jula, tada se stiču uslovi za konačnu radiografsku kontrolu i hidrauličko ispitivanje cevovoda.
Nakon uspešnih hidrauličkih ispitivanja može se pristupiti konačnohj fazi zapenjavanja spojnica, nivelaciji cevovoda i zatrpavanju. Očekivani završetak radova je 5. jul, navod se u saopštenju.

Vaši komentari
Ostavite komentar