'

Požarevački penzioneri ponovo strahuju od zime

LOKALNE VESTI
Autor: Hit3
Izvor: Hit radio, „Gradska organizacija invalida rada“ Požarevac
Pon, 10.06.2019
0

U našu redakciju stiglo je saopštenje Udruženja „Gradska organizacija invalida rada“ Požarevac koji su se obratili javnosti povodom problema koji njihovi članovi imaju sa ogrevom za narednu grejnu sezonu. Saopštenje prenosimo u celosti i bez izmena."Udruženje „Gradska organizacija invalida rada“ Požarevac prinuđeno je da se ponovo obrati javnosti usled problema koji prete da ostave veliki broj naših članova bez ogreva tokom naredne zime.
Po osnovu objavljenog poziva za prodaju uglja udruženjima, od 31 01 2019.godine  koji je objavljen na sajtu JP“TE KO“ Kostolac i koji je objavljen  u listu „Večernje novosti“ dana 02 02 2019 godine, Udruženje „Gradska organizacija invalida rada“Požarevac se javila na gore pomenuti javni poziv uz koji je prikupilo potrebnu dokumentaciju, i u istoj je  tražena količina od 9.000 tona uglja za članove udruženja.
Po  završetku javnog poziva, od strane JP „TE KO“Kostolac,   stiglo je pismo da je Komisija za sprovođenje postuka prodaje komadnog sirovog uglja odobrila količinu od 5.500 tona. Uzevši u obzir da bi te količine mnoge naše članove ostavile bez uglja inicirali smo razgovore sa predstavnicima JP“TE-KO“ Kostolac, dobili obrazloženje da  je na osnovu Pravilnika o prodaji uglja kao i Odluke o pokretanju postupka  prodaje uglja udruženjima penzionera, invalida, boraca i sl.sindikatima  odobrena količina za prodaju od 100.00 tona sirovog uglja. S obzirom da su se na javni poziv od strane kupaca po osnovu ove kategorije zahtevane količine uglja mnogo veće izvršeno je umanjenje količina i to za svakog kupca.
Nakon toga, obratili smo se dopisima Kabinetu Predsednika Republike Srbije, Ministarstvu rudarstva i energetike, JP“Elektroprivreda Srbije“ Beograd. Dobili smo dopise u kome su svi istakli problem i pokazali puno razumevanja ali
niko  nije dao konkretno izjašnjenje da li će biti upisa dodatnih količina.
Naime, po upućenom dopisu Kabinetu Predsednika Srbije, dopis je prosleđen Ministarstvu za rad, zapošljavanje, Sektoru za osobe sa invaliditetom  od kojih smo dobili  odgovor da oni nemaju ingirenciju u radu EPS-a. Pitaju se penzioneri da možda nismo pogresno uputli dopis, pa smo trbali da obratimo Ministartvu zdravlja ili prosvete!?
Obrativši se dopisom JP“Elektroprivreda Srbije“ dobili smo odgovor od predstavnika JP“TE-KO“Kostolac“ u kojem  navode da razumeju problem i da će u narednom periodu razmotriti naš zahtev kao društveno odgovorna kompanija o mogućnosti prodaje dodatnih količina uglja ugoženim kategorijama kupca, ne navodeći koji period je u pitanju.
Budući da do trenutka pisanja ovog saopštenja odgovor nismo dobili, bili smo prinuđeni da obustavimo realizaciju ugovora preko fonda PIO, što znači da  ogrev neće biti obezbeđen za naše članove ove grejne sezone.
Ponovo ističemo i to da se radi o jako osetiljivoj kategoriji kupaca a to su uglavnom invalidi rada i invalidski penzioneri koji se nalaze na najnižoj socijalnoj lestvici socijalnog preživljavalja. Takođe, ovde se stavlja jedna napomena svih članova ovog udruženja a to ako je izvršeno umanjenje traženih količina uglja svim udruženjima, sindikatima i sličnim organizcijama, zašto nije izvršeno umanjenje i sindikatu radnika „JP“TE KO“ Kostolac, već im je odobrena količina od 50.000 tona kao i prošle godine.

Pitamo se, da li su oni kao radnici JP“TE KO“Kostolac, socijalno ugrožena kategorija, kao i članovi ovog udruženja, naročito kada se uporede njihova primanja i penzija naših članova od 13.000,00 dinara,15.000,00 dinara ili 18.000,00 dinara, a tek invalidski penzineri sa 50% primanja penzije?!
Napominjemo da taj ugalj nismo dobili besplatno, već su ga svi članovi ovog udruženja platili.
Smatramo da je ovakvim postupanjem „JP“Elektroprivreda Srbije“ ogranak „TE-KO“ Kostolac stavio svoje radnike u status povlašćenog kupca. Smatramo da taj rudnik nije njihovo privatno vlasništvo, da je to  prirodno bogatstvo jedne zemlje, kao i da JP“TE KO“ kao društveno odgovorna kompanija  treba ispuniti  potrebe ljudi radi zadovoljenja ličnih potreba,  i to što su  svojim radnicima omogućili kupovinu uglja u količini od 50.000 tona, a nisu im ni kilogram umanjili, napominjemo i to da su i članovi Udruženja “Gradska organizacija invalida rada“ takođe ljudi gde je većina radila u ovom preduzeću i da i oni sada sa pozicije invalidskih penzionera  imaju potrebe za toplom sobom.
Takođe, članovi udruženja ne mogu čekati ovako dugo bez uglja jer je vreme najveći neprijatelj,i niko od članova udruženja nema gotovinu da izvrši jednokratnu uplatu ogreva, kako bi nam od strane JP“TE-KO“Kostolac“ bio prosleđen odgovor da li će moći da nam udovolje i ispupne kvotu do traženih 9.000 tona, jer kako smo naglasili, sa količinom koju je udruženje dobilo, ne možemo podmiriti članove ni sa po to tri tone uglja, koliko se na  mernom mestu može minimalno izmeriti na vagama JP“TE KO“Kostolac, a  osim toga članovi žele ugalj jer kako ističu, oni ne mogu izgoreti novac u svojim pećima i grejati se  u zimskom periodu na isti, a u ovom slučaju radnici JP“TE-KO“Kostolac mogu upisati maksimalno 20 tona i isti ugalj će im biti ispourčen?!
I kao  što reče Arčibald Rajs“ Čujte Srbi, čuvajte se sebe“ grejna sezona za penzionere je neizvesna, a bilo je i reči zahvaljivanja ovim ljudima kada je trebalo ovu zemlju postaviti da bude finansijski stabilna i da se izuče iz krize. Ovo je sada pogodilo sve penzinere, što pojedini kažu, kao da su nam uzeli hranu. I sada, već razmišljaju i ovi stari i teško bolesni ljudi, da li da krenu put mladih, na privremeni rad u neke tople krajeve"
- kaže se u saopšenju „Gradska organizacija invalida rada“ Požarevac.Vaši komentari
Ostavite komentar