'

Zdravlje bubrega svima i svuda

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: zzjzpo
Čet, 14.03.2019
0

Danas, na Svetski dan bubrega koji se obeležava širom sveta drugog četvrta u martu, važno je istaći da je važno  pоdizаnjе svеsti о vаžnоsti bubrеgа, оrgаnа којi imа кljučnu ulоgu u оdržаvаnju živоtа i upоznаvаnjе јаvnоsti dа su bоlеsti bubrеgа čеstе, оpаsnе i izlеčivе, rekla je za naš medij dr Cvija Stojanović iz ZZJZ Požarevac.

 

Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana bubrega “Zdravlje bubrega svima i svuda” ima za cilj podizanje svesti o visokom i rastućem opterećenju bolestima bubrega širom sveta, kao i potrebu za izradom strategija za prevenciju i kontrolu bolesti bubrega.

Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu. Оvоgоdišnji slоgаn аpеluје nа prоmоvisаnjе zdrаvljа stаnоvništvа кrоz оsigurаvаnjе univеrzаlnоg, оdrživоg i rаvnоprаvnоg pristupа visококvаlitеtnој zdrаvstvеnој zаštiti i smаnjеnjе nејеdnакоsti u zdrаvlju mеđu rаzličitim sоciјаlnо-екоnоmsкim grupаmа stаnоvništvа.

Akutne bolesti bubrega pogađaju više od 13 miliona ljudi širom sveta, a 85 odsto ovih slučajeva se javlja u zemljama sa malim i srednjim bruto nacionalnim dohotkom. Procenjuje se da oko 1,7 ljudi godišnje umre zbog akutne bolesti bubrega.

U poslednjih nekoliko godina prepoznata je potreba povećanja svesti o težini ovog oboljenja i značaja pravovremenog i adekvatnog lečenja akutnog oštećenja bubrega među zdravstvenim radnicima, a takođe i potreba pokretanja javnozdravstvenih kampanja sa ciljem informisanja stanovništva da prepoznaju znake i zatraže stručnu pomoć zbog ovih opasnih oboljenja.

Uprkos rastućem opterećenju bubrežnim bolestima širom sveta, nejednakosti u dostupnoj zdravstvenoj zaštiti su i dalje prisutne. Nastanak akutnih i hroničnih bolesti bubrega povezan je i sa socijalnim uslovima u kojima ljudi žive i rade, uključujući i siromaštvo, rodnu diskriminaciju, nedostatak obrazovanja, profesionalne rizike i zagađenje.

Transplantacija bubrega se smatra najisplativijim tretmanom hronične bubrežne insuficijencije, ali ona sa druge strane podrazumeva visoke troškove u pogledu infrastrukture i zahteva dostupnost visoko specijalizovanih timova, davalaca organa i ne može se obaviti bez podrške dijalize.

Crveni krst Požarevac nastavlja da sprovodi Nacionalnu kampanju „Produži život“, koju je 2009. godine pokrenulo Ministarstvo zdravlja, kao podršku programu transplantacije organa. U okviru svake akcije dobrovoljnog davanja krvi Požarevljani mogli su da se upoznaju sa programom zaveštanja organa i potpišu donatorske kartice.

Prema podacima broj potpisanih donorskih kartica od 2009. do 31.decembra 2018. godine u Požarevcu je potpisano ukupno 478 donorskih kartica.

Međutim, iako su nacionalne politike i strategije za hronične nezarazne bolesti opšte prisutne u mnogim zemljama, često nedostaju specifične politike usmerene na rano otkrivanje, prevenciju i lečenje bolesti bubrega.

 

Vaši komentari
Ostavite komentar