'

Održana konferencija povodom obeležavanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama (VIDEO)

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Uto, 4.12.2018
0

U toku je obeležavanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Savet za rodnu ravnopravnost Požarevac drugu godinu obeležava „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i današnja održana konferencija je jedna od aktivnosti. 


Grad Požarevac podržava rad Saveta za rodnu ravnopravnost i „16 dana protiv nasilja nad ženama“ je samo simboličan naziv, jer se kroz rad Saveta i institucije ova borba se sprovodi tokom cele godine. Rad Saveta za ravnopravnost polova bio je veoma upečatljiv u ovoj godini, rekao je Bojan Ilić, predsednik Skupštine grada Požarevca. 

Predstavnici relevantnih institucija na današnjoj konferenciji predstavile su rezultate od početka primene zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici počeo je da se primenjuje od 1. juna 2017. godine. Ovim zakonom pri svakom osnovnom javnom tužilaštvu je predviđeno formiranje grupe za koordinaciju i saradnju  u kojoj su tužioci, predstavnici Centra za socijani rad i Policijske uprave, a po potrebi i ostali subjekti koje zakon predviđa. 

Kako je rekla Dragana Kostć, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Požarevcu i rukovodilac grupe formiranjem grupe ojačana je svest u narodu da svako nasilje treba prijaviti. Zakon o sprečavanju nasilja ima nultu toleranciju za nasilje i u ovom slučaju ne radi se samo o fizičkom nasilju, već psihičkom, seksualnom i ekonomskom nasilju. "

U prvih sedam meseci primene zakona hitne mere su izrečene u 255 slučajeva, od čega u 50 slučajeva je izrečeno udaljivanje iz kuće i zabrana prilaska i kontaktiranje učinioca sa žrtvom, a u ostalim zabrana prilaska i kontaktiranje učinioca sa žrtvom. Za deset meseci u ovoj godini uočena je tendencija porasta, imali smo 546 slučajeva od čega su obe ove mere izrečene u 250 slučajeva, a u ostalim zabrana prilaska i kontaktiranja".

Centar za socijalni rad Požarevac je u  2018. godini radila sa 676 žrtava, bilo da se radi o ženama, maloletnim ili starijima licima.

"Centar za socijalni rad Požarevac po ovom osnovu organizuje dvadesečetvoročasovni rad, aktivan i pasivan. Naš rad se svodi na obezbeđivanje bezbednog okruženja za žrtve nasilja ali isto tako i pružanje pravne, materijalne podrške kao i psihosocijalne podrške", rekla je između ostalog direktorka Centra za socijalni rad Požarevac Tatjana Rajić.  

Država garantuje zaštitu svakom licu od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i svako nasilničko ponašanje  sankcionisano je zakonom. 

"U Centru za socijalni rad formiran je interni tim za zaštitu od nasilja u porodici koji je počeo sa radom pre stupanja na snagu zakona o sprečavanju nasilja u porodici a u skladu sa protokolom o postupanju internog tima u Centrima za socijalni rad, radi zaštite od nasilja u partnerskim odnosima.

Interni tim ma dva rukovodioca i osam voditelja, dva voditelja za GO Kostolac i šest za Požarevac. Od početka primene zakona obrađeno je 705 prijava nasilja u porodici", naglasila je Gordana Mihajlović, rukovodilac internog tima Centra za socijalni rad za zaštitu od nasilja u porodici. 

Savet za rodnu ravnopravnost Požarevac drugu godinu obeležava „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i Kampanja „16 dana“ obuhvata četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava, rekla je Jelena Nikolić predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Požarevca.


Vaši komentari
Ostavite komentar