'

Novogodišnji i Božićni vašar u Požarevcu od 10. decembra

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: informativna sluzba grada
Uto, 4.12.2018
0

Gradsko veće Požarevac donelo je odluku o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja javne površine za namenu prodaju proizvda za Novogodišnji i Božićni vašar u Požarevcu.


Ovom odlukom utvrđuje se prostor u pešačkoj zoni u ulici Stari korzo, kao lokacija javne namene za prodaju proizvoda  prigodnih za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu, u periodu od 10. decembra zaključno sa 6. januarom 2019. godine.
Prodaja proizvoda vršiće se iz privremenih objekata i to: 20 drvenih tezgi površine 1 m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, 9 drvenih tezgi površine 2m2, 2 drvene tezge površine 6,2 m2, i jedan paviljon površine 6,2 m2, postavljenih prema tehničkoj skici sa rasporedom, površinom i namenom prodaje proizvoda, koju određuje komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.