'

Usluga Lični pratilac deteta u Požarevcu (VIDEO)

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Uto, 6.11.2018
0

Gostujući u jutarnjem programu "Nedremanje" Jasmina Turudić iz Udruženja "Veritas", govorila je projektu pilotiranja usluge Lični pratilac deteta. 


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao jedan od osnovnih principa uveo je dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajnja po bilo kom osnovu, garantujući deci sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom pravo na obnrazovanje i vaspitanje koje uvažava njihove potrebe.

Kako je Turudić rekla, grad Požarevac je u tom smislu pokrenuo projekat pilotiranja usluge lični pratilac deteta, čiji je realizator Udruženje za negovanje zdravih stilova života "Veritas" i danas nakon skoro godinu dana, usluga ličnog pratioca dostupna je za 34 deteta, koja pohađaju osnovnu školu ili su polazncipredškolske ustanove. 


Vaši komentari
Ostavite komentar