'

Vojne vežbe 6. i 7. novembra na Mogili

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: informativna sluzba grada
Pon, 5.11.2018
0

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima 6. i 7. novembra na poligonu „Mogila“.  


Vežbe sa bojnim MES realizovaće se od  7 do 18  časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: „Ciganske livade“, „Mogila“ i „Gradsko brdo“.
 U navedenom vremenu u označenom prostoru zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega.

Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „Ne idi dalje – mine“ i obezbeđen stražarima.

U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena i predstavljaju stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.

Komanda Centra za obuku kopnene vojske upozorava stanovništvo da u navedenom periodu ne boravi u označenom prostoru i da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava, jer je to opasno po život. Pri nailasku na neeksplodirana MES svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili Centar za obuku Kopnene vojske u Požarevcu.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem neeksplodiranih MES i njihovih delova.

Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu.

Vaši komentari
Ostavite komentar