'

Besplatne banje za penzionere i u narednoj godini

DRUŠTVO
Autor: Hit2
Izvor: Kurir
Pet, 24.11.2017
0

Najstariji sugrađani čija su mesečna primanja manja od prosečne penzije u Republici i sledeće godine će moći da provedu 10 dana u nekoj od 25 banja u Srbiji.


Svi penzioneri čija su mesečna primanja manja od prosečne penzije u Republici i koji u proteklih pet godina nisu boravili u banjama o trošku Fonda PIO početkom marta sledeće godine mogu da očekuju konkurs za desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja u Srbiji.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama u 2017. godini imalo je 12.500 korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija svih kategorija, za šta je Fond PIO izdvojio 367,6 miliona dinara.

Prema informacijama iz Fonda PIO, početkom marta svake godine Fond raspisuje konkurs za besplatan boravak penzionera u banjama s kojima se sklopi ugovor.

- Penzioneri treba da znaju da, kada konkurišu za besplatnu banju, ne moraju da vade novu medicinsku dokumentaciju, već mogu da prilože onu kojom već raspolažu. Medicinska dokumentacija se ne boduje, već samo služi da bi im se odobrila banja adekvatna njihovom zdravstvenom stanju, to jest da odobrena banja ne bude kontraindikovana bolesti koju imaju - saznajemo u Fondu PIO.

U 2017. godini Fond PIO izdvojio je 393,96 miliona dinara za finansiranje društvenog standarda penzionera, što je 33 miliona više nego u 2016. godini. Od tog iznosa 93,3 odsto bilo je namenjeno za besplatnu rehabilitaciju oko 12.500 penzionera, što je omogućilo da 1.500 penzionera više nego u 2016. koristi rehabilitaciju. Preostalih 6,7 odsto sredstava iskorišćeno je za druge vidove društvenog standarda penzionera, a to su solidarna pomoć za nabavku hrane, lekova, ogreva, sredstava za higijenu i medicinskog materijala.

O trošku Fonda PIO u 2017. prvi put su u banjama boravili i slepi penzioneri, koji su mogli da povedu pratioca de se brine o njima za vreme boravka u banji.Ta praksa će se nastaviti i sledeće godine jer je ovo pravo uvedeno u Pravilnik o društvenom standardu.

Vaši komentari
Ostavite komentar