'

Potpisan Protokol Centra za porodični smeštaj i usvojenje „Ćuprija“ u Ćupriji i Centra za socijalni rad Požarevac - početak programa pripreme i obuke hranitelja

LOKALNE VESTI
Autor: Hit2
Izvor: Hit radio
Pon, 9.10.2017
0

Danas je održana konferencija za medije povodom potpisivanja Protokola Centra za porodični smeštaj i usvojenje „Ćuprija“ u Ćupriji i Centra za socijalni rad Požarevac i početka programa pripreme i obuke hranitelja. Potreba za potpisivanjem protokola je nastala kao odgovor na rešavanje problema višegodišnjeg zastoja u licenciranju hraniteljskih porodica, te potrebe za operacionalizacijom postupanja i procedura između ovih ustanova socijalne zaštite.

 

Program obuke pod nazivom „Sigurnim korakom do hraniteljstva“ namenjen je edukaciji hranitelja kako bi bili u stanju da odgovore na specifične potrebe dece bez roditeljskog staranja.

Cilj pripreme za hraniteljstvo jeste da se budući hranitelji suoče sa sopstvenom motivacijom za hraniteljstvo, upoznaju sa sličnostima i razlikama između roditeljske i hraniteljske uloge, sa posebnim zadacima hranitelja koji proističu iz uloge hranitelja, kao i neophodnošću pripreme i obuke za obavljanje tih zadataka.


Hranitelji preuzimaju neposrednu brigu o detetu i imaju dužnost da se staraju o njegovom zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju, a u cilju njegovog osposobljavanja za samostalan život i rad. Primenjuju se sledeći oblici hraniteljstva i to

- standardno hraniteljstvo – zadovoljava potrebe deteta urednog psihofizičkog razvoja za koje je procenjeno da je primena hraniteljstva  u njegovom najboljem interesu i koje se u hraniteljsku porodicu smešta na kraći ili duži vremenski period;

- specijalizovano hraniteljstvo – zadovoljava potrebe deteta sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, izraženim zdravstvenim teškoćama ili poremećajem ponašanja, za koje je procenjeno da je primena hraniteljstva u njegovom najboljem interesu i koje se u hraniteljsku porodicu smešta na kraći ili duži vremenski period; 

- urgentno hraniteljstvo – primenjuje se u hitnim situacijama kada je došlo do napuštanja deteta od strane roditelja, grubog zanemarivanja ili zlostavljanja deteta ili kada su roditelji sprečeni da brinu o detetu zbog teške bolesti ili smrti. Traje do razrešenja krizne situacije u porodici ili do primene odgovarajuće mere zaštite u skladu sa najboljim interesima deteta;

- povremeno hraniteljstvo – primenjuje se za dete sa razvojnim ili zdravstvenim teškoćama, koje živi u biološkoj ili hraniteljskoj porodici i koje se smešta u drugu hraniteljsku porodicu na kraći period u cilju predaha i očuvanja kapaciteta hraniteljske, odnosno biološke porodice za dalju brigu o detetu i preveniranja kriznih situacija koje mogu da ugroze funkcionalnost porodice;

Vaši komentari
Ostavite komentar